China

  Embassy of Australia in China
   

Consulate General of Australia in Guangzhou, China
Australian Consulate General
Room 1509, Main Building
Guangdong International Hotel
339 Huanshi Dong Lu
Guangzhou 510098, China
Phone: (+86) 20 8335 5911, (+86) 20 8335 0909
Fax: (+86) 20 8335 0718
Web Site: www.china.embassy.gov.au/guangzhou

Consulate General of Australia in Shanghai, China
Australian Consulate General
Level 22, Citic Square
1168 Nanjing West Road
Shanghai 200041, China
Phone: (+86) 21 5292 5500
Fax: (+86) 21 5292 5511
Web Site: www.china.embassy.gov.au/shanghai

  Embassy of Canada in China
   

Embassy of Canad a in Beijing, China
19 Dongzhimenwai Dajie
Chao Yang District
Beijing 100600, China
Phone: (+86) (10) 6532 3536
Fax: (+86) (10) 6532 4311
E-mail: beijing-pa@international.gc.ca
Website: www.beijing.gc.ca

Consulate General of Canada in Shanghai, China
West Tower, Suite 604
1376 Nanjing Xi Lu
Shanghai 200040, China
Phone: (+86) (21) 6729 8400
Fax: (+86) (21) 6279 8401
E-mail: shngi-cs@international.gc.ca
Website: www.shanghai.gc.ca

Note: There are Canadian Consulate Generals in Chongqing and Guangzhou as well.

  Embassy of Germany in China
   

Embassy of Germany in Beijing, China
German Embassy
17, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Chaoyang District
Beijing, 100600, China
Phone: (+86) (10) 8532 9000
Fax: (+86) (10) 6532 5336
Email: germassy@bj-shuma.net
Website: www.deutschebotschaft-china.org / www.peking.diplo.de

Consulate General of Germany in Shanghai, China
18th floor, New Century Plaza
188 Wujiang Road
Shanghai 200041 China
Phone: (+86) (21) 3401 0106
Fax: (+86) (21) 6471 4448
Email: info@gk-shanghai.org.cn
Website: www.shanghai.diplo.de

Note: There are German Consulate Generals in Chengdu and Guangzhou as well.


  Representative Office of Hong Kong in China
   

Hong Kong Representative Office
21st floor, Office Tower 1
Henderson Centre
18 Jianguomen Nei Avenue
Dongcheng District
Beijing, China
Phone: (+86) 10 65186318
Fax: (+86) 10 65186321
Email: bjohksar@bjo-hksarg.org.cn
Website: www.info.gov.hk/bjo/

 

  Embassy of India in China
   

Embassy of India in Beijing, China
1, Ritan Dong Lu
Beijing 100600, China
Phone: (+86) 10-65321908 / (+86) 10-65631858
Fax: (+86) 10-65324684
Email: webmaster@indianembassy.org.cn
Website: www.indianembassy.org.cn

Consulate General of India in Shanghai, China
1008, Shanghai International
Trade Centre
2201 Yan An Xi Lu
Shanghai –200336, China
Phone: (+86) 21-6275 8882 / 5
Fax: (+86) 21-6275 8881
Email: ccom@indianconsulate.org.cn
Website: www.indianconsulate.org.cn

  Embassy of Japan in China
   

Embassy of Japan in Beijing, China
7, Ri Tan Lu
Jian Guo Men Wai
Beijing 100600, China
Phone: (+86) (10) 6532 2361
Fax: (+86) (10) 6532 4625
Email: info@emb-japan.org.cn
Website: www.cn.emb-japan.go.jp

Consulate General of Japan in Shanghai, China
8 Wanshan Road
Shanghai, China
Phone: (+86) 21-5257 4766
Fax: (+86) 21-6209 9110 / (+86) 21-6278 8988
Website: www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp

Note: There are also Japanese Consulate Generals in Chongqing, Dalian, Guangzhou, and Shenyang.

  Embassy of South Korea in China
   

Embassy of South Korea in Beijing, China
No 3, 4th Avenue, East San Li Tun
Chaoyang District
Beijing 100600, China
Phone: (+86) (10) 6532 0290 / (+86) (10) 6532 0141
Website: www.mofat.go.kr/china / www.koreaemb.org.cn

Consulate General of South Korea in Shanghai, China
60 Wan Shan Road
Shanghai, China
Phone: (+86) (21) 6295 5000
Fax: (+86) (21) 6295 5191

Note: South Korean Consulate Generals are also in Shenyang, Chengdu, Guangzhou, Qingdao and Shenyang.

  Embassy of Mexico in China
   

Embassy of Mexico in Beijing, China
San Li Tun Dongwujie 5
Chaoyang
100600 Beijing, China
Phone: (+86) (10) 6532-1947 / (+86) (10) 6532-2070
Fax: (+86) (10) 6532-3744
Email:embmxchn@public.bta.net.cn
Website: www.embamex-china.org.cn

Consulate General of Mexico in Shanghai, China
Qi Hua Tower 9A & B
1375 Huai Hai Zhong Lu
200031 Shanghai, China
Phone: (+86) (21) 6437-3451 / 9585
Fax: (+86) (21) 6437-2397
Email: mexico@consulmex-shanghai.com
Website: www.consulmex-shanghai.com

  Embassy of United Kingdom in China
   

Embassy of United Kingdom in Beijing, China
11 Guang Hua Lu
Jian Guo Men Wai
Beijing 100600, China
Phone: (+86) (10) 5192 4000
Fax: (+86) (10) 6532 1937
Email: consularmailbeijing@fco.gov.uk / beijingvisamail@fco.gov.uk
Website: www.britishembassy.org.cn

Consulate General of United Kingdom in Shanghai, China
Suite 301, Shanghai Centre
1376 Nan Jing Xi Lu
Shanghai 200040, China
Phone: (+86) (21) 6279 7650 / (+86) (21) 6279 8130 Visa
Fax: (+86) (21) 6279 7651 / (+86) (21) 6279 8254 Visa
Email: britishconsulate.shanghai@fco.gov.uk / visa.shanghai@fco.gov.uk
Website: www.britishembassy.org.cn/english/shanghai/bcgs.shtml
www.britishconsulate.sh.cn

Note: There are British Consulate Generals in Chongqing and Guangzhou.


  US Embassy in China
   

Embassy of US in Beijing, China
No. 3 Xiu Shui Bei Jie
Beijing, China
Phone: (+86) 10 6532-3831
Fax: (+86) 10 6532-6929
Website: beijing.usembassy.gov

Consulate General of US in Shanghai, China
1469 Huai Hai Zhong Lu
Shanghai 200031, China
Phone: (+86) 21-6433-6880
Fax: (+86) 21-6433-4122
Website: www.usembassy-china.org.cn/shanghai/

Note: There are US Consulate Generals in Chengdu, Guangzhou, and Shenyang as well.